XPV0015 Presentation Skills (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Vuorovaikutusosaamisen, esiintymisen ja vakuuttavuuden harjoittelua erityyppisin oppimistehtävin. Esiintymisen taitoja kehitetään monipuolisen palautteen, analysointi- ja itseopiskelutehtävien avulla. Kurssin keskeisiä teemoja ovat vuorovaikutusosaaminen asiantuntijuudessa, kohdentaminen, vakuuttavuus, argumentointi, vuorovaikutusosaamisen analysointi sekä palauteosaaminen.

Learning outcomes

Kurssin jälkeen opiskelijan odotetaan

• osaavan asettaa tavoitteita erilaisille esiintymistilanteille sekä suunnitella ja arvioida toimintaansa niiden mukaisesti 

• osaavan valmistella kuuntelijoiden ja tilanteen kannalta tarkoituksenmukaisen, havainnollisen, ymmärrettävän ja argumentoidun puheenvuoron omasta tieteenalastaan sekä rakentaa vuorovaikutusta kuuntelijoihin

• osaavan antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta sekä hyödyntää sitä omassa oppimisessaan

• osaavan analysoida ja arvioida vuorovaikutusosaamisensa vahvuuksia ja kehittämiskohteita erityisesti esiintymisen kontekstissa

• ymmärtävän vuorovaikutusosaamisen merkityksen esiintymisen näkökulmasta yliopisto-opiskelussa, tieteellisessä toiminnassa ja työelämässä


Additional information

OPS-kaudella 2024-28 opintojakson nimi on XVVB1003 Asiantuntijan esiintymistaidot.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen läsnäolo kurssilla, vähintään 80 % kokoontumisista. Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching