XKVX001 Writing Course (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Coordinating organisation:
Open University, Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kirjoituskurssi on itsenäisesti suoritettava kirjoittamisen kurssi, jonka tarkoituksena on löytää kiinnostavia ilmaisumuotoja itseä kiehtoville aiheille. Kurssilla voi keskittyä fiktiivisten tai asiatyylisten tekstien kirjoittamiseen tai harjoitella kumpiakin. Kurssin aikana kirjoitetaan neljä erilaista tekstiä. Kirjoittamisen tueksi tutustutaan eri tekstilajien konventioihin ja siihen, mitä tällä hetkellä vastaavista aiheista suomen kielellä julkaistaan. Kurssin lopuksi teksteistä saa henkilökohtaista palautetta kurssin ohjaajalta.


Suoritustavat

Toteutetaan vain Jyväskylän avoimen yliopiston opintojaksona.

Kurssi on itsenäisesti suoritettava kirjoittamisen kurssi, jonka aikana opiskelija kirjoittaa neljä erityyppistä tekstiä itseä kiinnostavasta aiheesta ja oppimispäiväkirjan. Kurssin aikana opiskelija syventää omaa ymmärrystään eri tekstilajeista tutustumalla kirjoittamisen oppaisiin ja lukemalla suomen kielellä julkaistuja tekstejä. Itsenäisen työskentelynsä päätteeksi opiskelija palauttaa tehtävänsä kurssin verkko-oppimisalustalle, minkä jälkeen hän saa henkilökohtaisen palautteen teksteistään kurssin ohjaajalta puhelinpalautekeskustelun muodossa. Itsenäistä työskentelyä ohjaa kirjoitusviestinnän opettaja.


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan monipuolistaneen kirjallista ilmaisutaitoaan. Hänen odotetaan osaavan valita kirjallisia ilmaisumuotoja itseä kiinnostaville aiheille. Hänen odotetaan tuntevan tekstilajien konventioita ja tutustuneen siihen, minkälaisia tekstejä tällä hetkellä julkaistaan.

Completion methods

Method 1

Description:
Toteutetaan vain avoimen yliopiston opintojaksona.
Evaluation criteria:
Hyväksytty suoritus edellyttää ohjeidenmukaista oppimistehtävien tekemistä, henkilökohtaiseen palautekeskusteluun osallistumista ja tarvittaessa tekstien muokkaamista saadun palautteen perusteella.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching