XKVB0005 Basics of Academic Writing for Master's students (1–2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2023-2024

Description

Opintojaksolla käydään läpi tieteellisen kirjoittamisen prosesseihin ja tieteellisten tekstien ominaisuuksiin liittyviä teemoja opiskelijan omien tarpeiden mukaisesti. Lisäksi etsitään konkreettisten kokeilujen ja keskustelujen avulla itselle sopivia toimintatapoja. Opintojakson voi suorittaa yhden tai kahden opintopisteen laajuisena.

Mahdollisia opintojaksolla opiskeltavia teemoja ovat esimerkiksi

· kirjoittamisen prosessit ja työskentelyn hallinta

· lähdeperustainen kirjoittaminen

· tieteellinen tyyli

· tekstin viimeistely ja kielenhuolto

· keskustelu ja palautevuorovaikutus kirjoittamisen tukena

Learning outcomes

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

· on perehtynyt itselleen olennaisiin tieteellisen kirjoittamisen teemoihin

· osaa hyödyntää tieteellistä kirjoittamista koskevaa tietoa ja soveltaa tarpeisiinsa sopivia lukemisen ja kirjoittamisen apukeinoja

Additional information

Tämä opintojakso on tarkoitettu maisteriopintojen alkuvaiheeseen tukemaan tieteellisen kirjoittamisen perusasioiden haltuun ottamista. Opintojakso sopii erityisesti opiskelijoille, jotka tulevat maisteriopintoihin työelämästä, ammattikorkeakoulusta tai avoimesta yliopistosta ja kaipaavat perustietoa tieteellisestä kirjoittamisesta.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktitapaamisiin ja oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaan.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1–2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching