XKVB0003 Written Communication/Pro Gradu Module 2 (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Työpaja sopii sinulle, jos suomenkielisen gradusi käsikirjoitus tai jokin sen osa alkaa olla valmis ja olet aloittamassa kokonaisuuden viimeistelyn.

Description

Sisältö

Työpajassa opiskelija saa välineitä suomenkielisen gradukäsikirjoituksensa viimeistelyyn ja tutkimusraportin laadun parantamiseen. Työpajassa perehdytään tyypillisiin pro gradun viimeistelyssä huomioitaviin asioihin ja viimeistellään omaa ja vertaiskirjoittajan gradutekstiä vakuuttavaksi, sujuvaksi ja helppolukuiseksi.

Suoritustavat

Työpaja- ja parityöskentely oman gradukäsikirjoituksen äärellä. Aktiivinen osallistuminen ja oman gradun viimeistelyyn liittyvien tehtävien tekeminen työpajan aikana on välttämätöntä.

Learning outcomes

Opiskelijan odotetaan tietävän, mitä vaiheita ja osa-alueita tekstin viimeistelyyn kuuluu ja osaavan soveltaa tätä tietoa oman tutkielmatekstinsä viimeistelyssä. Opiskelijan odotetaan tunnistavan oman gradunsa keskeisimpiä viimeistelytarpeita sekä osaavan hankkia näitä koskevaa tietoa. Työpajan tavoitteena on, että opiskelijalla on valmiudet viimeistellä gradunsa palautuskuntoon.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista yhteisiin tapaamisiin, oman gradun viimeistelyä sekä parityöskentelyyn osallistumista työpajan tavoitteiden mukaisesti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching