XKVB0002 From Draft to Thesis (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Työpaja sopii sinulle, jos olet kirjoittanut suomenkielistä gradutekstiä edes vähän ja sinulla on hahmotelma gradusi rakenteesta.

Description

Sisältö

Työpajassa opiskelija saa välineitä keskeneräisen suomenkielisen gradukäsikirjoituksensa työstämiseen ja tutkimusraportin laadun parantamiseen. Pääpaino työskentelyssä on oman tutkielmatekstin kehittämiskohteiden tunnistamisessa sekä näiden kohtien kehittämisessä vertaispalautteen ja kirjoittajaryhmän tuella.
Monitieteisen vertaisryhmän kanssa toimiessaan ja erilaisia käsikirjoituksia kommentoidessaan opiskelija hahmottaa itsensä oman alansa asiantuntijana ja kehittää akateemisen asiantuntijan viestintätaitojaan.

Suoritustavat

Työpajatyöskentely, oppimistehtävät ja pienryhmätoiminta. Aktiivinen osallistuminen ja oman gradun edistäminen työpajan aikana on välttämätöntä.

Learning outcomes

Opiskelijan odotetaan syventävän tietämystään tutkimusraportin rakenteesta ja osaavan valita omaan tutkielmaansa sopivia tekstin jäsennystapoja siten, että tekstistä rakentuu eheä kokonaisuus. Opiskelijan odotetaan tunnistavan oman gradunsa kehittämiskohteita ja löytävän niihin sopivia ratkaisuja yhdessä vertaisryhmän kanssa.
Työpajan tavoitteena on, että opiskelijalla on valmiudet työstää gradunsa osista yhtenäinen käsikirjoitus.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista yhteisiin tapaamisiin, oman gradun tavoitteellista kirjoittamista sekä pienryhmätyöskentelyyn osallistumista työpajan tavoitteiden mukaisesti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching