XKV0801 Written Communication/Exam (2–3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

-

Learning outcomes

Opiskelijan odotetaan omaksuvan sellaiset tieteellisen viestinnän perusvalmiudet, joita hän pystyy hyödyntämään yliopisto-opinnoissaan sekä oman alansa asiantuntijatehtävissä.

Opiskelijan odotetaan ymmärtävän tieteellisen kirjoittamisen ja sen konventioiden välttämättömyyden tiedeyhteisön toiminnan kannalta.

Opiskelijan odotetaan ymmärtävän tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina.

Opiskelijan odotetaan ymmärtävän, että kirjoittaminen on olennainen osa tutkimuksen tekemisen ja ajattelun prosessia, johon kuuluu palautteen antaminen ja saaminen kirjoitusprosessin eri vaiheissa.

Opiskelijan odotetaan osaavan antaa kirjoitusprosessin eri vaiheisiin sopivaa palautetta.

Opiskelijan odotetaan hahmottavan kirjoittamisen monitahoisena, ajatteluun olennaisesti kytkeytyvänä taitona.

Study materials

Tentittävät teokset ovat Movin internetsivuilla osoitteessa https://www.jyu.fi/fi/opiskelijalle/opinnot-movissa/movin-tentit

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksytty suoritus edellyttää näyttöä tieteellisen viestinnän perusvalmiuksien omaksumisesta, tieteellisen tekstin ominaispiirteiden hallitsemisesta ja taidosta antaa kirjoitusprosessin vaiheeseen sopivaa palautetta.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Exam (2–3 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching