XKV0024 Lectures in Practical Use of Finnish (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Luennoilla perehdytään kielen- ja tekstinhuollon osa-alueisiin, suomen kielen asiantuntijaelinten antamiin oikeinkirjoitus- ja tyylinormeihin sekä kielenhuollon suosituksiin. Lisäksi kurssilla on tarkoitus kartoittaa osallistujien omia äidinkielen taitojen kehittämistarpeita. Kurssilla opastetaan kielenhuollon apuneuvojen, kuten kielenhuollon oppaiden ja suomen kielen sanakirjojen käyttöön. Kurssin sisältöjä harjoitellaan itsenäisesti ratkaistavilla oppimistehtävillä, ja kurssin lopuksi tehdään laajempi kokoava harjoitustehtävä.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen (vähintään 80 %) kontaktiopetukseen ja itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät.

Learning outcomes

Opiskelijan odotetaan osaavan ajantasaiset suomen yleiskielen oikeinkirjoitus- ja tyylinormit eli kielenhuollon säännöt ja suositukset. Lisäksi opiskelijan odotetaan osaavan käyttää hyödyksi kielenhuollon hakuteoksia ja verkkomateriaaleja. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa noudattaa kielenhuollon sääntöjä ja suosituksia omissa teksteissään.

Additional information

Kurssi ei sovellu tutkinnon pakollisiin äidinkielen viestinnän opintoihin, mutta sen voi sisällyttää vapaavalintaisiin viestintä- ja kieliopintoihin.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeitten mukaisesti. Opiskelijan tulee näin osoittaa saavuttaneensa kurssin osaamistavoitteet. Arviointiperusteet eritellään tarkemmin kurssin alkaessa.
Time of teaching:
Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching