XIT0007 Italian 3 (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Italian
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kurssin aikana täydennetään tietoja kieliopissa sekä harjoitellaan kielen eri osa-alueita. Kieliopin opiskelun lisäksi kurssi sisältää kuullunymmärtämistehtäviä, keskusteluharjoituksia sekä pienimuotoisten kirjoitelmien laatimista. Samalla tutustutaan italialaiseen elämäntapaan ja kulttuuriin.

Kurssilla harjoitetaan mm. seuraavia asioita / rakenteita:

- refleksiiviverbit
- lisää pronominien käyttöä
- pronominaalipartikkelien ci ja ne käyttöä
- quello, bello ja altro-sanojen käyttöä
- adjektiivien ja adverbien vertailu
- datiivia vaativat verbit
- lisää perfektin käyttöä
- relatiivipronominit che ja cui
- epäsäännöllisiä verbejä
- konditionaali
- kestopreesens
Sanasto: Arkirutiinit ja perhe-elämä, vaateet ja muoti, keittiö- ja ruokasanastoa, turismi ja matkailu, lomasanastoa, terveys, ravintotottumukset, liikunta ja urheilu

Learning outcomes

Kurssilla opitaan lisää jokapäiväisessä kielenkäytössä tarvittavia rakenteita ja sanastoa. Kuullunymmärtämisen, luetunymmärtämisen ja puhevalmiuden vahvistaminen.

Kurssin käytyään opiskelija osaa:

- kertoa enemmän itsestään ja elämästään (mm. arkirutiinit, perhe)
- kertoa aiemmin tapahtuneista asioista
- tehdä ostoksia, asioida vaatekaupassa
- vertailla asioita keskenään
- keskustella mm. elämäntavoista, ruokailutottumuksista ja liikunnasta
- ilmaista toiveensa ja mielipiteensä
- ymmärtää jo paremmin italialaista puhetta ja tekstiä, jonka aihepiiri on tuttu

Additional information

Perustason kielitaidon täydentäminen (A 1). Jatkoa italia 2-kurssille.

Description of prerequisites

XIT0006 Italia 2 tai vastaavat tiedot.

Recommended prerequisites

Study materials

Bella vista 2

Literature

  • Imperato-Kuusela-Meurman-Feroldi<br />Bella vista 2; ISBN: 9789526303680

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Kurssin päätteeksi pidetään kertauskuulustelu.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Italian
No published teaching