XES0005 Spanish 1 (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Spanish, Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Alkeiskurssi.

Suoritustavat

Luento, videot, harjoitukset.
Kirjallinen koe (kirjan kappaleet 1- 5).

Learning outcomes

Kurssin taivotteena on perustason kielitaito (A1 Eurooppalainen viitekehys). Tärkein suullisen viestinnän osaamistavoite on oppia reagoimaan yksikertaisiin kysymyksiin ja kysymään perustietoa ihmisistä tutustuttaessa. Tärkein kirjallisen viestinnän osaamistavoite on oppia lukemaan ja kirjoittamaan lyhyitä tekstejä/viestejä.

Kurssin käytyään opiskelija osaa:
- muodostaa yksinkertaisia kysymyksiä ja lyhyitä vastauksia.
- tervehtiä ja käyttää yleisimpiä kohteliaisuusfraaseja.
- kertoa itsestään ja oman elämän asioista: mistä on kotoisin, omasta perheestään, mistä pitää ja mistä on kiinnostunut mm. harrastukset ja vapaa-ajan vietto.
- selviytyy myös perus ostos- ja tilaustilanteessa.
- kertoa enemmän espanjankielisten maiden kulttuurista.

Kurssilla harjoitellaan mm. seuraavia asioita/rakenteita:
- olla-verbit ja yksinkertainen preesens
- persoona-, possessiivi- ja demonstratiivipronominit
- sanasto: kysymyssanoja, lukusanoja, perhe, kulkuneuvot, harrastuksia

Study materials

Oppikirja.

Literature

  • Kontturi, Kuokkanen-Kekki, Palmujoki, ESPAÑOL 1, Finn Lectura; ISBN: 978-951-792-672-0

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Lopullinen arvosana muodostuu kolmesta osasta: osallistuminen työskentelyyn (pari- ja ryhmätehtävät, suulliset esitykset), kotitehtävät (kirjoitelmat), sanakokeet ja tentti. Läsnäolovelvollisuus 80% kurssista.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish, Finnish

Teaching