XDOC3000 From Text to Book Publishing (3–5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Työpajassa tutustutaan tietokirjallisuuteen lajityyppinä, kustantamoiden toimintaan sekä tietokirjan toimitusprosessiin. Lisäksi käsitellään erilaisia julkaisustrategioita tohtorin urasuunnittelun näkökulmasta. Työpajassa keskustellaan osallistujien tietokirjaideoista ja kehitetään niitä yhdessä eteenpäin.

Kokonaisuus tukee jatko-opiskelijan työelämävalmiuksia ja antaa uusia virikkeitä tutkimus- ja kirjoitustyöhön.

Suoritustavat

Työpajatyöskentely ja oppimistehtävät. Aktiivinen osallistuminen ja sitoutuminen työskentelyyn on välttämätöntä.

Learning outcomes

Työpajassa osallistujan odotetaan tarkastelevan omaa tutkimustaan ja asiantuntijuuttaan tietokirjallisuuden julkaisemisen näkökulmasta. Osallistujan odotetaan tietävän, millaisia seikkoja yleistajuisen tietokirjan käsikirjoitukselta vaaditaan ja saavan käsityksen siitä, mistä tieteen popularisoinnissa on kyse.
Osallistujan odotetaan työstävän toteuttamiskelpoisen tietokirjaidean työpajan aikana.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Työpajatyöskentely ja oppimistehtävät. Aktiivinen osallistuminen ja sitoutuminen työskentelyyn on välttämätöntä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3–5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching