XDOC2004 Online Course for Dissertation Writing (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Verkkokurssilla tehdään harjoituksia ja tehtäviä, jotka auttavat hahmottamaan oman tekstin tavoitteita ja ottamaan haltuun työstettävän tekstin tekstilajia. Verkkokurssilla analysoidaan omaa tekstiä eri näkökulmista sekä annetaan ja saadaan analyyttista palautetta vertaiskirjoittajilta. Kurssilla keskitytään suomenkieliseen kirjoittamiseen.
Suoritustavat

Itsenäinen työskentely ja tehtävien tekeminen verkkoympäristössä annetun aikataulun mukaan sekä pienryhmätoiminta.

Learning outcomes

Verkkokurssin käytyään osallistujan odotetaan tietävän, miten hän voi suunnitella ja hallita väitöskirjansa jonkin osa-alueen kirjoitusprosessia. Hänen odotetaan syventävän tietämystään tutkimusraportin rakenteesta ja osaavan jäsentää työstämänsä tekstin tavoitteita ja rakentaa tekstiään valitsemansa tekstilajin mukaisesti. Hänen odotetaan tunnistavan oman tekstinsä vahvuuksia ja kehittämiskohteita sekä kykenevän kehittämään tekstejään tavoitteellisesti. Hänen odotetaan osaavan hyödyntää palautedialogia tekstiensä kehittämisessä ja kirjoitusprosessin hallinnassa.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista työskentelyä verkkoympäristössä ja pienryhmässä sekä oppimistehtävien tekemistä annetussa aikataulussa siten, että kurssin osaamistavoitteet täyttyvät. Koko kurssin ja oppimistehtävien arviointiperusteet löytyvät kurssin verkkoympäristöstä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching