XDOC2000 Writing and Publishing a Scientific Article (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Tässä työpajassa tarkastellaan artikkelijulkaisun prosessia eri näkökulmista (kirjoittaja, toimittaja, arvioija, lukija), tieteellistä artikkelia tekstilajina sekä erilaisia artikkelityyppejä. Lisäksi käsitellään artikkelin rakenteeseen liittyviä seikkoja ja kirjoittamisprosessia. Työpajan aikana osallistujat työstävät eteenpäin oman artikkelinsa julkaisusuunnitelmaa ja antavat ja saavat palautetta keskeneräisestä tekstistä.

Työpaja sopii erityisen hyvin väitöskirjaprosessin alkuvaiheessa oleville jatko-opiskelijoille ja tutkijoille, joille ei vielä ole kertynyt runsaasti kokemusta tieteellisestä julkaisusta. Vaikka kurssi keskittyy suomenkielisiin artikkeleihin, voi kurssin oppeja hyödyntää myös muilla kielillä kirjoitettaessa.

Suoritustavat

Työpaja koostuu kolmesta yhteisestä tapaamisesta sekä pienryhmätapamisesta, jossa osallistujat antavat vertaispalautetta toistensa teksteistä. Työpajaan kuuluu ennakkotehtävä, välitehtäviä ja oman artikkelin työstämistä eteenpäin annettujen ohjeiden mukaan.

Learning outcomes

Työpajan jälkeen osallistujan odotetaan tuntevan artikkelijulkaisemisen prosessin sekä tieteellisen artikkelin kirjoittamisen perusperiaatteet ja osaavan soveltaa niitä oman artikkelinsa kirjoittamisessa.
Osallistujan odotetaan osaavan laatia kirjoittamis- ja julkaisusuunnitelman omalle artikkelilleen. Hänen odotetaan myös osaavan antaa ja hyödyntää palautetta keskeneräisen artikkelikäsikirjoituksen työstämisessä.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien tekeminen ohjeiden mukaisesti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching