XDOC1006 Text Workshop for Doctoral Students (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Tekstipajassa osallistujat työstävät eteenpäin keskeneräistä tekstikokonaisuutta, joka voi olla esimerkiksi artikkelikäsikirjoitus tai luku väitöskirjasta.
Työpajan aluksi tehdään työskentelysuunnitelma ja jakaudutaan pienryhmiin, sen mukaan missä vaiheessa ja mitä tekstejä pajassa työstetään. Osallistujat palauttavat keskeneräistä tutkimustekstiä jokaiseen työpajatapaamiseen ja muokkaavat sitä eteenpäin työpajan ohjaajalta ja ryhmältä saamansa palautteen perusteella.

Kullakin työpajatapaamisella on oma teemansa. Työpajatapaamisten teemat suunnitellaan siten, että ne tukevat osallistujien tutkimustekstien kirjoittamista. Kussakin työpajatapaamisessa ohjaaja auttaa tekstien kehittämiskohteiden tunnistamisessa ja antaa konkreettisia välineitä, joiden avulla tutkimusraportin laatua on mahdollista parantaa. Tämän lisäksi osallistujat kehittävät tekstejään eteenpäin vertaispalautteen ja monitieteisen kirjoittajaryhmän tuella.

Suoritustavat

Koska ryhmän merkitys on tekstipajassa olennainen, osallistujan on sitouduttava osallistuminen työpajatapaamisiin ja edistämään omaa käsikirjoitustaan työpajan ajan. Hän palauttaa noin 2−3 sivua tutkimustekstiä ennen jokaista tapaamista ja perehtyy oman pienryhmänsä teksteihin siten, että pystyy antamaan niistä palautetta. Työpajaan sisältyy ennakkotehtävä, jossa määritellään tavoite omalle työpajatyöskentelylle.

Learning outcomes

Tekstipaja väitöskirjan tekijöille on väitöskirjan kirjoittamista tukeva työpaja, jonka tavoitteena on jatko-opiskelijan keskeneräisen tekstikokonaisuuden työstäminen raakaversiosta julkaisukelpoiseksi tekstiksi. Tekstien valmistumisen lisäksi työpajatyöskentelyn tavoitteena on, että osallistujan tutkimusteksti kehittyy tavoitteellisen kirjoittamisen ja palautedialogin myötä.
Osallistujan odotetaan tunnistavan omien tekstiensä kehittämiskohteita, löytävän niihin sopivia ratkaisuja yhdessä vertaisryhmän kanssa sekä kykenevän kehittämään tekstejään tavoitteellisesti. Osallistuja ymmärtää kirjoittajayhteisön ja palautedialogin merkityksen kirjoitusprosessin hallinnassa. Osallistuja harjaantuu myös palautteen antajana ja vastaanottajana: työpajan päätyttyä hänellä on paremmat valmiudet antaa palautetta esimerkiksi opinnäytteen tekijöille tai refereenä toimiessa.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen tapaamisiin, oman tekstin palauttaminen sopimuksen mukaan sekä oman pienryhmän jäsenten tekstien kommentointi.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching