XDOC1000 Text Consultation (1 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Väitöskirjantekijöille suunnattu kurssi

Description

Konsultaatiossa (1 t) tarkastellaan kirjoittajan tekstiä (noin 5 sivua) tekstin rakenteiden ja kielenhuollon (suomen kielen oikeakielisyysnormien) kannalta. Konsultaatiossa käsiteltävän tekstin on hyvä olla melkein valmis teksti, jotta kielenhuollollinen tarkastelu onnistuu. Luonnosvaiheessa olevasta tekstistä ei voi antaa kielenhuollollista palautetta.

Konsultaatiossa käsiteltävän tekstin lisäksi kirjoittaja tekee itsearvioinnin omista tieteellisen kirjoittamisen taidoistaan (noin 2 sivua). Itsearvioinnissa kirjoittaja voi kuvata omaa kirjoittamistaan, esittää oman näkemyksensä taidoistaan ja antaa lisätietoa konsultaatiossa käsiteltävästä tekstistä.

Learning outcomes

Tekstikonsultaation jälkeen kirjoittajan odotetaan tiedostavan oman tieteellisen tekstinsä rakenteelliset ja kielelliset vahvuudet ja heikkoudet sekä tietävän, miten kehittää ilmaisuaan näistä näkökulmista.

Additional information

Huomaathan, että tämä opintojakso on tarkoitettu Jyväskylän yliopistossa väitöskirjaansa työstäville opiskelijoille, ei siis perustutkinto-opiskelijoille.
Tapaamisajat ja -paikat sovitaan opiskelijoiden kanssa henkilökohtaisesti.
Konsultaatiotapaaminen voidaan järjestää myös etäyhteyden välityksellä.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu ennakkotehtävän tekeminen, ennakkotehtävän ja konsultaatiossa käsiteltävän tekstin lähettäminen ajoissa ennen tekstikonsultaatiota ja osallistuminen tekstikonsultaatioon. Konsultaatioon voi osallistua myös etäyhteyden välityksellä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Study methods:

Itsenäinen ennakkotehtävä ja osallistuminen tunnin mittaiseen konsultaatiotapaamiseen.

Teaching