VTES2003 Kliinisen liikuntafysiologian käytännön harjoittelu (3 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opiskelija tutustuu kliinisen liikuntafysiologian käytäntöihin ja soveltaa aiemmilla opintojaksoilla oppimiansa tietoja ja taitoja kliinisen liikuntafysiologian käytännön työssä. 

  • Ohjattu kliinisen liikuntafysiologian harjoittelu

  • Käytännön harjoittelun raportointi 

Suoritustavat

  • Seminaari (10 t)

  • Käytännön harjoittelujen suorittaminen ja raportointi

Arviointi

Käytännön harjoittelun raportointi ja esittäminen seminaarissa (100%)

Learning outcomes

 Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija…

  • osaa suunnitella ja toteuttaa kliinisen liikuntafysiologian huomioiden eri potilaiden yksilölliset erityisvaatimukset

  • osaa arvioida ja analysoida kliinistä liikuntafysiologiaa perustuen liikuntabiologian alan kirjallisuuteen ja tieteelliseen tutkimukseen

  • osaa soveltaa teoreettista tietoa käytännön ongelmatilanteiden ratkaisussa

  • osaa toimia potilashoidossa työyhteisön jäsenenä

Additional information

Maisterivaiheen 2. kevätlukukausi

Completion methods

No completion methods