VTES2002 Eri potilasryhmien liikunnan projektityö (4 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Kurssilla opiskelija kehittää asiantuntijuutta tiettyjen potilasryhmien liikuntahoidossa työskentelemällä tutkimus- ja kehitysprojekteissa.

Description

Sisältö

  • akateeminen asiantuntijuustehtävä (esim. potilasyhdistyksissä tai vast.) eri potilasryhmien liikuntaharjoittelusta

Suoritustavat

  • Aktiivinen osallistuminen seminaariin (10 t)

  • Seminaarityön kirjoittaminen ja esittäminen

Arviointiperusteet

Asiantuntijuustehtävä ja sen esittäminen seminaarissa (100%)

Learning outcomes

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija…

  • osaa toimia monitieteisissä projekteissa

  • syventää tietämystä tietyn potilasryhmän liikuntaharjoittelusta sairauden hoidossa ja ennaltaehkäisyssä

Additional information

Maisterivaiheen 2. syyslukukausi

Completion methods

No completion methods