VTES2001 Potilaan arviointi, testaus ja liikunnan annostelu ja toteutus (4 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Kurssilla tutustutaan potilaiden liikuntaharjoitteluun ja liikunnan merkitykseen yleisimpien sairauksien hoidossa ja ehkäisyssä.

Description

Sisältö

 • Liikunnan turvallisuuden ja sopivuuden arviointi

 • Kuntotestaus, tavoitteiden asettaminen ja liikuntaohjeistus

 • Liikunnan annostelu, ohjelmointi ja seuranta

 • Liikunnallisen elämäntavan edistäminen

 • Tutkimusnäyttöön perustuva kirjallinen työ liikuntaharjoittelun toteutuksesta tietyllä potilasryhmällä

Suoritustavat

 • Aktiivinen osallistuminen seminaariin (20 t)

 • Seminaarityön kirjoittaminen ja esittäminen

 • Kirjatentti

Arviointiperusteet

Seminaari ja seminaarityö (30%), kirjatentti (70%)

Learning outcomes

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija…

 • tuntee potilaiden liikuntaharjoittelun periaatteet ja tieteellisen perustan

 • tietää liikunnan vaikutusmekanismit potilaiden hoidossa ja terveyden edistämisessä

 • osaa ohjata potilaiden liikuntaharjoittelua

Additional information

Maisterivaiheen 2. syyslukukausi

Literature

 • ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 2017. 10th edition. American College of Sport Medicine (262 s.) (s. 32-86, 132-157, 243-426). ISBN: 9781496339065

Completion methods

No completion methods