VTES2000 Farmakologia liikunnassa (3 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Kurssilla tutustutaan yleisimpien sairauksien patologiaan, miten kehon reagoi lääkkeeseen ja kuinka liikunta muuttaa lääkkeen vaikutusta kehossa

Description

Sisältö

  • Yleisimpien sairauksien patofysiologian ja liikunnan yhteydet

  • Liikuntavasteisiin vaikuttavien lääkeaineiden vaikutusmekanismit

  • Lääkkeiden vaiheet elimistössä ja niiden mahdolliset sivuvaikutukset

Suoritustavat

  • Kirjatentti

Arviointiperusteet

Kirjatentti (100%)

Learning outcomes

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija…

  • ymmärtää yleisimpien sairauksien patofysiologian merkityksen liikunnassa

  • kuinka lääkkeet voivat vaikuttaa liikuntavasteisiin ja kuinka liikunta voi vaikuttaa lääkkeiden toimintaan

  • osaa ottaa huomioon lääkkeiden vaikutuksen liikuntavasteisiin harjoitteluohjelman suunnitteluss

Additional information

4. syyslukukausi

Literature

  • Mamrack, M.D. Exercise and Sport Pharmacology. Routledge, New York. USA. 2015 (s. 1-313). ISBN: 9781621590347

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Exam (3 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
No published teaching