VIJP1005 Ethics and Norms of Communication and Journalism (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Coordinating organisation:
Department of Language and Communication Studies, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla perehdytään viestintä- ja vuorovaikutusetiikkaan, luotettavan ja vastuullisen journalismin kriteereihin sekä viestinnän juridisiin normeihin ja journalismin itsesääntelyyn.


Learning outcomes

Opiskelija

 • osaa tarkastella viestintää ja vuorovaikutusta eettisistä näkökulmista
 • ymmärtää viestintä- ja media-alan itsesääntelyn periaatteet
 • tuntee viestinnän ja median sääntelyn keskeiset lainkohdat
 • pystyy erittelemään, mistä eettisen journalismin osatekijät muodostuvat
 • motivoituu pohtimaan omia viestintä- ja vuorovaikutuseettisiä periaatteitaan sekä osaa jäsentää ja arvioida niitä

Literature

 • Johannesen, Valde & Whedbee 2008 Ethics in human communication (6. painos)
 • Neuvonen 2005 Sananvapaus, joukkoviestintä ja sääntely
 • Tiilikka 2008 Journalistin sananvapaus (e-kirja)
 • Tompkins 2019 Practicing communication ethics: development, discernment, and decision making (2. painos)
 • Ward 2018 Disrupting Journalism Ethics. Radical Change on the Frontier of Digital Media

Completion methods

Method 1

Description:
Suositus ajoituksesta 1. vuosi viestinnän ja journalistiikan tutkinto-ohjelmien opiskelijoille.
Evaluation criteria:
Oppimistehtävien ja tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Oppimistehtävien ja tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot, kirjallisuus sekä oppimistehtävät ja tentti.

Literature:
 • Johannesen, Valde & Whedbee 2008 Ethics in human communication (6. painos)
 • Neuvonen 2005 Sananvapaus, joukkoviestintä ja sääntely
 • Tiilikka 2008 Journalistin sananvapaus (e-kirja)
 • Tompkins 2019 Practicing communication ethics: development, discernment, and decision making (2. painos)
 • Ward 2018 Disrupting Journalism Ethics. Radical Change on the Frontier of Digital Media

Teaching