VIJP1004 Communication and Persuasion (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Coordinating organisation:
Department of Language and Communication Studies, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla tutustutaan vaikuttamisen ja argumentoinnin perusteisiin sekä kampanja- ja vaikuttamisviestintään. Opintojaksolla tarkastellaan ja analysoidaan vaikuttamaan pyrkivää viestintää eri konteksteissa ja eri toimijoiden näkökulmista.

Learning outcomes

Opiskelija

  • tuntee vaikuttamiseen ja argumentointiin liittyvät peruskäsitteet ja keskeiset vaikuttamisen teoriat
  • pystyy jäsentämään viestinnän vaikuttavuuden osatekijöitä
  • osaa kriittisesti tarkastella ja analysoida vaikuttamaan pyrkivää viestintää erilaisista teoreettisista ja eettisistä lähtökohdista.

Literature

  • Larson, Persuasion (10. tai uudempi painos)
  • Rieke & Sillars 2009 Argumentation and critical decision making (4. painos tai uudempi, osin)
  • Stiff & Mongeau, Persuasive communication (2. painos)
  • muu opintojaksolla jaettava oheiskirjallisuus

Completion methods

Method 1

Description:
Suositus ajoituksesta: 1. vuosi viestinnän ja journalistiikan tutkinto-ohjelmien opiskelijoille.
Evaluation criteria:
Verkkokurssille osallistuminen ja tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Verkkokurssille osallistuminen ja tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin
Language:
Finnish
Study methods:

Verkkokurssi

Study materials:

Rieke & Sillars, Argumentation and critical decision making (4. painos tai uudempi, osin) sekä toinen seuraavista: Larson, Persuasion (10. tai uudempi painos) tai Stiff & Mongeau, Persuasive communication (2. painos) + muu opintojaksolla jaettava oheiskirjallisuus

Literature:
  • Rieke & Sillars, Argumentation and critical decision making (4. painos tai uudempi, osin)
  • Larson, Persuasion (10. tai uudempi painos)
  • Stiff & Mongeau, Persuasive communication (2. painos)

Teaching