VIJP1001 Introduction to Communication and Journalism Research (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Coordinating organisation:
Department of Language and Communication Studies, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla tarkastellaan viestinnän ja journalistiikan peruskäsitteitä ja tutustutaan erilaisiin tapoihin kuvata ja jäsentää viestintää, vuorovaikutusta, journalistiikkaa ja mediaa. Opintojaksolla perehdytään eri merkkijärjestelmiin ja merkitysten rakentumiseen. Lisäksi opintojaksolla perehdytään median ja journalismin toimintalogiikkaan julkisuuden rakentajana.

Learning outcomes

Opiskelija

 • ymmärtää, miten ihminen viestii sekä havaitsee, vastaanottaa ja tulkitsee viestintää
 • ymmärtää, kuinka käsitys viestinnästä on muotoutunut
 • ymmärtää median toimintaa
 • hahmottaa viestinnän, journalismin ja sosiaalisen median ilmiöitä tutkimuskohteina ja tuntee ilmiöitä jäsentävät keskeiset käsitteet


Tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden (journalistiikka ja viestintä) oma tieteellisen ajattelun perusteet -ryhmä

 • tuntee hyvän tieteellisen käytännön periaatteet
 • ymmärtää tieteellisen tiedon kriteerit
 • arvostaa tieteellistä tietoa ja sen sovellusmahdollisuuksia
 • osaa arvioida ja arvostaa oppimista sekä ymmärtää asiantuntemusportfolion tavoitteet ja merkityksen.

Additional information


Literature

 • Hall & Knapp 2013 Nonverbal communication (e-kirja)
 • Trenholm 2017 (7. painos tai uudempi) Thinking through communication
 • Wahl-Jorgensen & Hanitzsch (toim.) 2020 (2. painos tai uudempi) The Handbook of journalism studies, luvut 1-3, sivut 3-54

Completion methods

Method 1

Description:
Suositus ajoituksesta 1. vuoden syksy viestinnän ja journalistiikan tutkinto-ohjelmien opiskelijoille.
Evaluation criteria:
Oppimistehtävien tai tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Oppimistehtävien tai tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin
Language:
Finnish
Study methods:

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelmien opiskelijat: luennot ja oppimistehtävät.
Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat: luennot ja tentti.

Teaching