VENS3003 Russian Media (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Russian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö:

Kurssilla tutustutaan nyky-Venäjän mediaan ja mediakulttuuriin. Lisäksi harjoitellaan tiedonhankkimistaitoja, suullisen esitelmän valmistelu- ja esiintymistaitoja, argumentaatiotaitoja sekä tietoteknisiä taitoja. 

Suoritustavat:

Luennot, keskustelut, mediaesimerkkien analysointi. Kurssin aikana laaditaan media-aineistoon pohjautuva essee (1500-2500 s.) 

Vaihtoehtoinen suoritustapa: Kirjatentti. 

Arviointiasteikko: 0 – 5. 

Arviointiperusteet:

Kurssin arvosana koostuu seuraavien osa-alueiden arvosanoista:

Kontaktiopetukseen  liittyvät tehtävät ja ryhmätyö (40%) 

Essee  (60%)  

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

  • tuntee, kuinka mediaa voidaan tutkia 

  • on perehtynyt nyky-Venäjän mediajärjestelmän rakenteeseen 

  • tunnistaa venäläisen median poliittiset, yhteiskunnalliset ja kulttuuriset erityispiirteet  

  • tuntee televisio- ja internetkulttuurin pääpiirteet  

  • pystyy analysoimaan kohderyhmästä johtuvaa kielen ja viestintätyylin vaihtelua.  

Literature

  • Солганик, Г.Я. (под ред.) (2012). Язык СМИ и политика. Изд. Московского университета
  • Gorham, M., I. Lunde & M. Paulsen (ed.) (2014) Digital Russia: The language, culture and politics of new media communication. Routledge.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Kurssin arvosana koostuu seuraavien osa-alueiden arvosanoista: kontaktiopetukseen  liittyvät tehtävät ja ryhmätyö (40%)  ja essee  (60%)
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Kirjatentti
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Russian

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Russian
No published teaching