VENS1400 The Intellectual Culture in the Soviet Union (1920-1940) (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Russian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö 

Kurssilla perehdytään 1920-40 –lukujen intellektuaaliseen kulttuuriin Neuvostoliitossa keskittyen kaunokirjallisuuteen, kielentutkimukseen, kuvataiteeseen ja musiikkiin.  

Suoritustavat 

Johdantoluennot, kaksi esseetä, jotka käsittelevät yhtä neljästä aihealueesta.  

Arviointiasteikko: 0 – 5. 

Arviointiperusteet 

Osallistuminen johdantoluentoihin sekä esseiden keskiarvo.  

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

  • on perehtynyt ajanjakson intellektuaaliseen kulttuuriin kaunokirjallisuudessa, kielentutkimuksessa, kuvataiteessa ja musiikissa - asettaa tutkimustehtävänsä ja sitä tukevat tutkimuskysymykset tai työnsä tavoitteet 
  • osaa tarkastella kriittisesti ajanjakson yhteiskunnallis-poliittisille ja kulttuurisille ilmiöille annettuja merkityksiä.  
  • pystyy analysoimaan ajanjakson kulttuuria edustavia tekstejä, tapahtumia ja ilmiöitä.   

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen luentoihin ja esseet.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5

Teaching