VENP4002 History and Cultural History of Russia (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Russian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Si­säl­tö: 

Kurssilla tutustutaan Venäjän kaunokirjallisuuden ja kulttuurin pääkehitysvaiheisiin. Perehdytään kaunokirjallisuuden asemaan Venäjän yhteiskunnan kehityksessä ja analysoidaan kaunokirjallisia tekstejä, jotka edustavat 199-luvun eri tyylisuuntia. Tarkastellaan Venäjän kulttuurin keskeisimpiä ilmiöitä ja kulttuurisia prosesseja, tutustutaan eri aikakausien erityispiirteisiin sekä venäläisten itseymmärrykseen liittyviin “ikuisiin kysymyksiin”.

Suo­ri­tus­ta­vat: Luennot, ryhmätyöskentely, kirjallinen työ annetun aineiston pohjalta.
Vaihtoehtoinen suoritustapa: Kulttuuriosuuden voi suorittaa kirjatenttinä (P. Pesonen (2004) Venäjän kulttuurihistoria tai Березовая, Л.Г. Берлякова (2017) История русской культуры в 2 частях. tai История русской культуры IX-XX веков. Под ред. Л.В.Кошман. Учебное пособие. Москва: КДУ, 2006.) Kirjallisuusosuuden voi suorittaa kirjatenttinä K. Ekonen & S. Turoma (toim.) (2011) Venäläisen kirjallisuuden historia, s. 377-416, 437-479, 484-494, 525-539, 553-565, 567-628 ja alla mainitut kaunokirjalliset teokset.

Kaunokirjallisuuden teokset: М. Зощенко, Баня, Аристократка, Монтер; И. Бунин, Холодная осень, Господин из Сан-Франциско; В. Шукшин, Рассказы. 

Ar­vioin­ti­pe­rus­teet:

Kertauskuulustelut ja kirjallisen työn arviointi.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee 1900-luvun keskeisimpien kirjailijoiden elämänkerran ja tuotannon ja ymmärtää kirjallisuuden yhteyden Venäjän yhteiskuntaan ja kulttuuriin
  • hallitsee perustiedot venäläisestä kulttuurista
  • tuntee eri aikakausien keskeisimmät kulttuuri-ilmiöt. 

Literature

  • K. Ketola & T. Vihavainen (2011) Suuri ja mahtava.
  • P. Pesonen (2004) Venäjän kulttuurihistoria.
  • Ryazanovsky N., Steinberg M. A. (2019) History of Russia. Oxf., 9th ed.
  • Березовая, Л.Г. Берлякова (2017) История русской культуры в 2 частях.
  • Долгов Л.Л. (2018) История русской культуры в кратком изложении. СПб.
  • K. Ekonen & S. Turoma (toim.) (2011) Venäläisen kirjallisuuden historia, s. 377-416, 437-479, 484-494, 525-539, 553-565, 567-628

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Luennot, ryhmätyöskentely, kirjallinen työ annetun aineiston pohjalta.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Kulttuuriosuuden voi suorittaa kirjatenttinä (P. Pesonen (2004) Venäjän kulttuurihistoria tai Березовая, Л.Г. Берлякова (2017) История русской культуры в 2 частях. tai История русской культуры IX-XX веков. Под ред. Л.В.Кошман. Учебное пособие. Москва: КДУ, 2006.) Kirjallisuusosuuden voi suorittaa kirjatenttinä K. Ekonen & S. Turoma (toim.) (2011) Venäläisen kirjallisuuden historia, s. 377-416, 437-479, 484-494, 525-539, 553-565, 567-628 ja alla mainitut kaunokirjalliset teokset. Kaunokirjallisuuden teokset: М. Зощенко, Баня, Аристократка, Монтер; И. Бунин, Холодная осень, Господин из Сан-Франциско; В. Шукшин, Рассказы.
Evaluation criteria:
Kirjatentti
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Russian

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Russian
No published teaching