VENP4001 Russian Literature (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Russian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Si­säl­tö:

Kurssilla harjoitellaan luetun- ja kuullunymmärtämistä sekä kirjallisia ja suullisia viestintätaitoja. Vahvistetaan venäjän kielen perussanaston tuntemusta. 

Kurssilla tutustutaan venäläiseen kaunokirjallisuuteen ja kirjallisuuden historiaan.

Suo­ri­tus­ta­vat:

Harjoitukset (luetun- ja kuullunymmärtäminen, suullinen viestintä sekä kieliopilliset rakenteet), luennot, kirjallisuuden itsenäinen lukeminen, teosten analysointi ja suullinen esitelmän laatiminen.

Vaihtoehtoinen suoritustapa:

kirjatentti: K. Ekonen & S. Turoma (toim.) (2011) Venäläisen kirjallisuuden historia, s. 15-44, 120-133, 160-168, 186-241, 253-347, 355-362 ja alla mainitut  kaunokirjallisuuden teokset: 

И. Тургенев, Ася; Л. Толстой, После бала; А. Чехов, Лошадиная фамилия, Шуточка, Толстый и тонкий.

Ar­vioin­ti­pe­rus­teet

Esitelmän arviointi ja kertauskuulustelu. 


Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • pystyy erottamaan oleellisen informaation sekä kirjallisista että suullisista teksteistä, jotka käsittelevät venäläistä yhteiskuntaa ja ihmisten arkielämää
  • pystyy viestimään tavallisimmissa puhetilanteissa venäjäksi
  • tuntee pääpiirteissään Venäjän kaunokirjallisuuden suuntaukset, keskeiset kirjailijat ja teokset
  • ymmärtää kaunokirjallisuuden aseman venäläisessä kulttuurissa ja sen yhteyden Venäjän yhteiskuntaan 

Literature

  • K. Ekonen & S. Turoma (toim.) (2011) Venäläisen kirjallisuuden historia, s. 15-44, 120-133, 160-168, 186-241, 253-347, 355-362 Arvosteluasteikko: 0 – 5.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen ja suullisen esitelmän pitäminen.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Kirjatentti
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Russian

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Russian
No published teaching