VENP3000 Written and Oral Communiation (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Russian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö:  Opintojaksolla harjoitellaan erilaisten tekstien ja asiakirjojen tuottamista. Opintojaksolla vahvistetaan suullista kielitaitoa ja opetellaan valmistamaan esityksiä venäjän kielellä.

Suoritustavat: Luento ja harjoitukset. Jakson aikana laaditaan viisi lyhyehköä kirjoitelmaa ja kolme aineiston pohjalta laadittavaa asiatekstiä. Suullisen esiintymisen harjoittelu, ryhmä- ja parityöt. Vaihtoehtoinen suoritustapa: Suullinen osuus: Riittävän suullisen kielitaidon osoittaminen haastattelussa. Kirjallinen osuus: Laaditaan itsenäisesti viisi pitkähköä kirjoitelmaa ja kolme asiatekstiä venäjäksi.

Arvosteluasteikko: 0 – 5. 

Arviointiperusteet: Kirjallisten tehtävien ja kertauskuulustelun keskiarvo.  

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

  • osaa laatia aiheeltaan arkielämään liittyviä ohjattuja kirjoitelmia (kuvauksia, arviointeja ja kertomuksia) 

  • osaa tuottaa lyhyitä asiatekstejä suomenkielisen aineiston pohjalta 

  • pystyy erottamaan oleellisen informaation sekä kirjallisista että suullisista teksteistä, jotka käsittelevät venäläistä yhteiskuntaa ja ihmisten arkielämää 

  • pystyy viestimään tavallisimmissa puhetilanteissa venäjäksi

  • osaa pitää lyhyitä suullisia esityksiä. 

  

Study materials

Opettajan laatima oppimateriaali.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen sekä harjoitusten ja tehtävien tekeminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Russian

Teaching