VENP1100 Russian Grammar (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Russian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö: Perehdytään venäjän kielen keskeiseen kielioppiin ja harjoitellaan erityisesti suomenkieliselle venäjän oppijalle vaikeita kieliopillisia asioita.

Suoritustavat: Luennot, harjoitukset ja itsenäinen työskentely.

Oppimateriaalit: Opettajan laatimat tehtävät ja tekstit, M. Ojanen (1994) Grammatika. Venäjän kielioppi. WSOY, s. 24-134; 210-243.

Vaihtoehtoinen suoritustapa: Kirjallinen koe.

Arvosteluasteikko: 0 – 5.

Arviointiperusteet: Kertauskuulustelu. 

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija 

  • tuntee venäjän kielen normatiivisen kieliopin perusteet

  • osaa tunnistaa tekstissä esiintyvien sanojen ja ilmausten kieliopilliset merkitykset

  • pystyy tuottamaan kieliopillisesti korrektia venäjää 

Study materials

Opettajan laatimat tehtävät ja tekstit, M. Ojanen (1994) Grammatika. Venäjän kielioppi. WSOY, s. 24-134; 210-243.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen ja kertauskuulustelu.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Kirjallinen koe.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Russian

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Russian
Study materials:
M. Ojanen (1994) Grammatika. Venäjän kielioppi. WSOY, s. 24-134; 210-243. 
Literature:
  • M. Ojanen (1994) Grammatika. Venäjän kielioppi. WSOY, s. 24-134; 210-243.
No published teaching