TTIY1102 Terveystieteellinen tutkimus ja näyttöön perustuva toiminta (4 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Terveystieteiden keskeiset tutkimusasetelmat ja peruskäsitteet sekä terveydenhuollon käyttöön soveltuvan tutkimustiedon luotettavuus.

Description

Terveystieteiden tutkimusasetelmat. 

Tutkimuksen kohdejoukko ja otantamenetelmät. 

Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys. 

Näyttöön perustuvan terveydenhuollon kehittyminen ja sen keskeiset periaatteet ja prosessit. 

Kokeelliset ja epidemiologiset tutkimusasetelmat terveystieteissä sekä niiden vahvuudet ja heikkoudet. 

Kvantitatiivisten tutkimusten luotettavuuden arviointi. 

Tutkimustiedon soveltaminen käytäntöön.  

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata keskeisiä kvantitatiivisia tutkimusasetelmia 
  • osaa soveltaa kvantitatiivisen analyysin peruskäsitteitä ja tietoa tutkimuksen vaiheista käytännön tutkimuksen tekoon 
  • osaa kuvata näyttöön perustuvan terveydenhuollon käsitteet, periaatteet ja käytänteet 
  • osaa arvioida olemassa olevan terveydenhuollon käyttöön soveltuvan tutkimustiedon luotettavuutta ja määrää sekä osaa tulkita tutkimusten keskeisiä tuloksia 
  • osaa esittää ja perustella arvionsa kvantitatiivisten tutkimusten metodologisesta laadusta ja tutkimustiedon näytön asteesta 
  • ymmärtää periaatteet siitä, miten tutkimusnäyttöä hyödynnetään käytännön työssä terveydenhuollossa  

Additional information

 Hulleyn ym. kirja suoritetaan ensin (osa kurssista LTKY1011 Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet, 1 op) ja tämän jälkeen voi osallistua kurssille KTEA018 Näyttöön perustuva terveydenhuolto.

Study materials

Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions 

CONSORT Statement: http://www.consort-statement.org/

Equator Network: https://www.equator-network.org/

Luennoilla ilmoitettu materiaali 

  

Literature

  • Hulley S.B., Cummings S.R., Browner W.S., Grady D., & Newman T.B. 2013. Designing Clinical Research. 4. painos. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins (eBook) (ss. 84-170, 192-207) (102 s.).
  • Hoitosuositustyöryhmien käsikirja. 2016. Honkanen, M., Jousimaa, J., Komulainen, J., Kunnamo, I. & Sipilä, R. (toim.) Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Exam (1 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Literature:
  • • Hulley S.B., Cummings S.R., Browner W.S., Grady D., & Newman T.B. 2013. Designing Clinical Research. 4. painos. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins (eBook) (ss. 84-170, 192-207) (102 s.).

Teaching

x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching