TTIP1004 Biological and Physiological Ageing (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Open University, Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Biologiset vanhenemisteoriat

Solun vanhenemismuutokset

Elinjärjestelmien vanhenemismuutokset
Vanhenevan ihmisen terveyteen liittyviä erityiskysymyksiä

Harjoittelun vaikutus fysiologisiin ja biologisiin ikääntymismuutoksiin

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata vanhenemisen keskeiset biologiset ilmiöt solutasolla

  • osaa kuvata keskeiset biologiset vanhenemisteoriat

  • osaa nimetä elinjärjestelmien vanhenemismuutokset ja tietää niiden vaikutukset yksilön terveyteen ja toiminta- ja suorituskykyyn

  • osaa kuvata vanhenevan ihmisen terveyteen liittyviä erityiskysymyksiä ja tietää alan keskeiset käsitteet

  • osaa selittää liikunnan ja muun harjoittelun vaikutukset vanhenemisen kannalta keskeisiin elinjärjestelmiin

Literature

  • Rantanen, T., Kokko, K., Sipilä, S. ja Viljanen, A. (toim.) 2022. Gerontologia. 5. painos. Helsinki: Duodecim. Osat: 2. Yksilön fyysinen vanheneminen, 3. Aistien vanheneminen. Yht. 158 sivua.

Completion methods

Method 1

Description:
Aktiivinen osallistuminen luennoille (20h), itsenäinen opiskelu, luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen.
Evaluation criteria:
Tentti 100% (kirja 50% ja luennot 50%)
Time of teaching:
Period 3
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching