TSAS4022 Influence operations and information warfare (1–2 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2023-2024

Description

Opintojakso on johdatus informaatiovaikuttamiseen ja -sodankäyntiin ilmiöinä. Niitä tarkastellaan holistisesti toisaalta suomalaisen yhteiskunnan näkökulmasta, toisaalta globaalisti liittäen ne mm. jatkuvasti muuttuvaan moniulotteiseen turvallisuusympäristöön. Opintojakson lähtökohtana on tarkastella ilmiöitä yhtäältä ajankohtaisten kehityskulujen ja toisaalta niiden taustalla olevan tieteellisen ajattelun ja teoriapohjan kautta. Opintojakso on ensimmäinen kaksiosaisesta kokonaisuudesta, jonka toisessa osassa tämän osan aikana saavutettua ymmärrystä hyödynnetään pienehkön soveltavan tehtävän ratkaisemiseen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 1) tuntee informaatiovaikuttamisen ja -sodankäynnin ilmiöinä sekä niiden tekniikoita ja taktiikoita, 2) ymmärtää ne osana yhteiskunnan jatkuvasti muuttuvaa turvallisuusympäristöä 3) tuntee vaikuttamisen psykologisia ja kognitiivisia ulottuvuuksia ja osaa liittää ne turvallisuuteen, 4) tunnistaa informaatiovaikuttamisen ja -sodankäynnin osana nykyaikaisia konflikteja, 6) tiedostaa erilaisten ajan ilmiöiden (esim. salaliittoteoriat ja ääriliikkeiden toiminta) merkityksen osana vaikuttamisen kokonaisuutta ja 7) tuntee informaatiovaikuttamiseen ja -sodankäyntiin liittyviä ajankohtaisia kehityskulkuja.

Additional information

Opintojakso toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opetuksena. 

Description of prerequisites

Opintojaksolla oletetaan, että opiskelija on suorittanut vähintään alemman korkeakoulututkinnon tai sitä vastaavan tutkinnon, esimerkiksi ammattikorkeakoulututkinnon.

Study materials

Opintojakson kirjallisuus ja muu oppimateriaali on saatavilla opintojakson verkkotyötilasta, ja se voi vaihdella toteutuksittain. 

Completion methods

Method 1

Description:
Verkkotentti
Evaluation criteria:
Arviointi perustuu verkkotenttiin. Hyväksytty suoritus (1) edellyttää vähintään 50 % maksimipistemäärästä.
Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching