TKAS522 Master's Thesis (Art Education as Minor Subject) (20 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Tieteellisen tutkielman laatiminen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
  • rajata tutkimusaiheen ja muotoilla tutkimuskysymyksen
  • hankkia tietoa tutkimusaiheestaan itsenäisesti ja arvioida sitä kriittisesti
  • valita ja rajata aineiston
  • kuvata ja hyödyntää aiempia tutkimuksia
  • määritellä valitsemansa tutkimusaiheen keskeiset käsitteet ja soveltaa niitä tutkimuksessaan
  • rakentaa teoreettisen viitekehyksen tutkimukselleen
  • soveltaa valitsemaansa (valitsemiansa) tutkimusmenetelmää/iä tutkimuskysymysten selvittämisessä ja ymmärtää sen (niiden) vahvuudet ja heikkoudet
  • argumentoida ja noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita
  • arvioida kriittisesti tutkimuksensa tulosten luotettavuutta ja merkitystä
  • hallita työskentelyprosessinsa.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksytysti suoritettu sivututkielma
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 2, Period 3, Period 3, Period 4, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (20 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching