TKAS131 Classics of Art Education I (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Perehtyminen taidekasvatuksen tradition muodostumiseen tai sen painotuksiin merkittävästi vaikuttaneiden ajattelijoiden keskeisiin kirjoituksiin.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • tuntee taidekasvatusajattelun muutamat keskeiset klassikot ja tunnistaa heidän ajattelunsa tuoreuden suhteessa omaan aikaansa
  • osaa erotella ajattelun keskeiset sisällöt ja analysoida niiden sidokset tekstin tyyliin ja lajiin
  • tunnistaa klassikoiden vaikutukset myöhempään ajatteluun
  • osaa suhteuttaa klassikoiden ajattelun taidekasvatuksen alalla tällä hetkellä käytäviin keskusteluihin.

Literature

  • von Schiller, Friedrich: Kirjeitä ihmisen esteettisestä kasvatuksesta (Über die Ästhetische Erziehung des Menschen in eine Reihe von Briefen 1795). Helsinki : Tutkijaliitto 2013.
  • Dewey, John: Taide kokemuksena (Art as Experience, 1934). Tampere : Niin & näin 2010.
  • Read, Herbert: Education Through Art. London : Faber and Faber 1958.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Esseesuorituksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Teaching