TKAS1101 Art and Mind (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Tarkasteltavia ilmiöitä ovat esimerkiksi esteettinen kokemus, taiteellinen työskentely, taiteellinen tutkimus sekä näiden osana mielikuvitus ja luovuus, ilmaisu ja merkitys tai kehollisuus, vastavuoroisuus ja intersubjektiivisuus. Ilmiöitä tarkastellaan osana taidemaailmaa tai laajemmin ja hyödynnetään tutkimusta monitieteisesti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • tuntee taiteen ja mielen suhdetta käsittelevän tutkimustradition kansainvälisesti keskeisiä suuntauksia
  • osaa arvioida aihetta koskevaa tutkimusta
  • osaa analysoida ja arvioida taiteen ja kulttuurin ilmiöitä tästä näkökulmasta
  • omaa syventyneen käsityksen monitieteisen ja/tai poikkitieteellisen tutkimuksen eduista ja haasteista.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:
Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:
Esseesuorituksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Teaching