TJTP2201 New Technologies in Practice (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opintojakson aikana opiskelijat tutustuvat IT-alan yritysten käyttämiin, ajankohtaisiin, uusiin teknologioihin (esim. tekoäly sen eri muodoissa, esineiden internet, robotiikka, virtuaalitodellisuus) niiden käytännön sovellutusten kautta. Opiskelijat työskentelevät ryhmissä ymmärtääkseen teknologian toimintaa, piirteitä ja osia sekä ongelmanratkaisua teknologian avulla. Opintojaksolla opiskelijat ratkaisevat yksinkertaisia tehtäviä teknologian avulla.

Suoritustavat

Opintojakso suoritetaan ratkaisemalla teknologioiden käyttöön ja soveltamiseen liittyviä tehtäviä. Opintojakson työmäärä on 81 tuntia, ja työmäärää muodostuu lyhyiden verkkoluentojen seuraamisesta sekä tehtävien suorittamisesta.

Arviointiperusteet

Opiskelijan tulee suorittaa teknologiaan liittyviä tehtäviä hyväksytysti siten, että kurssin työmäärä täyttyy.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija: Ymmärtää uusien teknologioiden toiminnan, osat ja piirteet; Ymmärtää millaisia ongelmia teknologia pystyy ratkaisemaan; Osaa soveltaa teknologiaa ongelmanratkaisussa.

Description of prerequisites

Kurssille osallistuvat ovat toista vuotta opiskelevia tietojärjestelmätieteen opiskelijoita. Opiskelijat uskaltavat työparin kanssa tarttua rohkeasti teknologian käyttöä ja soveltamista edellyttäviin tehtäviin.

Study materials

Opetusvideot ja tehtävänannot.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching