TILS350 Bayes Statistics 2 (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Bayes-tilastotiede mahdollistaa ennakkotietojen ja datan yhdistämisen systemaattisella tavalla. Hierarkkisten Bayes-mallien avulla on mahdollista kuvata monimutkaisiakin ilmiöitä. Kurssilla käsitellään bayesialäista data-analyysia ja posteriorijakauman estimoinnissa tarvittavia menetelmiä, erityisesti Markovin ketju Monte Carloa. Käytännön data-analyysiin sovelletaan R-ohjelmistoa ja erilaisia Monte Carlo -simulointiohjelmistoja (esim. BUGS, JAGS ja Stan). Kurssilla käsitellään mallinvalintaa ja mallikritiikkiä Bayes-näkökulmasta ja luodaan myös katsaus päätöksentekoteoriaan ja regularisointiin.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa rakentaa hierarkkisia tilastollisia Bayes-malleja kompleksisille ongelmille, osaa käyttää mallinnukseen käytettäviä ohjelmistoja data-analyysissa, pystyy suoriutumaan vaativasta posteriorijakauman laskennasta, ymmärtää MCMC-menetelmien käyttöön liittyvät ongelmat, osaa arvioida Bayes-mallien sopivuutta.

Description of prerequisites

Tämä on syventävien opintojen kurssi, jossa edellytetään matemaattisen tilastotieteen perusasioiden osaamista, lineaarisen (seka)mallin sekä yleistetyn lineaarisen mallin tuntemusta, R-ohjelmointivalmiutta sekä erityisesti Bayes-tilastotiede 1 -kurssin asioiden hallintaa.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Harjoitustehtävistä mahdollisesti saatavat hyvityspisteet, harjoitustyön pistemäärä ja kurssitentin pistemäärä
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Lopputentin pistemäärä
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Harjoitustehtävistä mahdollisesti saatavat hyvityspisteet, harjoitustyön pistemäärä ja kurssitentin pistemäärä
Language:
Finnish
Study methods:

Luento-opetus, viikoittaiset laskuharjoitukset

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Lopputentin pistemäärä
Language:
Finnish

Teaching