TILP100 Introduction to Statistics (2–3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Coordinating organisation:
Department of Mathematics and Statistics, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

"Kansalaisen tilastojenlukutaidosta koneoppimiseen." Kurssilla johdatellaan tilastotieteen olemukseen ja tilastotieteen rooliin empiiriisessä tutkimuksessa. Kurssi on studia generalia -tyyppinen luentosarja, eikä sillä vielä opetella tilastomenetelmiä. Sisältö: Tilastotieteen asemasta ja tehtävästä. Tieteenfilosofiaa. Todennäköisyys. Normaalijakauma. Tilastollinen testaaminen. Graafisesta ja numeerisesta esittämisestä.


Luentokurssi (3 op): luennot, luentomateriaalin lueskelua, omaa ajattelua, kurssitentti.

Verkkokurssi (2 op): itsenäistä opiskelua verkossa olevan materiaalin pohjalta. Tentitään verkkokurssin tehtävillä.

Learning outcomes

Ymmärtää, miksi tilastotiede tosiaan on empiirisen (havaintoaineistoon perustuvan) tutkimuksen harjoittajan paras kaveri. Kehittää modernille kansalaiselle keskeistä tilastojen lukutaitoa. Hurmaantua sattuman viehätyksestä ja aavistaa, kuinka sitä voisi hallita. Oppia laatimaan hyviä graafisia ja numeerisia esityksiä.

Description of prerequisites

Bayesläisen ajattelutavan mukaan aineisto muokkaa ennakkokäsityksiä, kunhan nämä eivät ole kategorisen ehdottomia minkään vähänkään mahdollisen suhteen. Avoimin mielin matkaan siis...

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Luentokurssi suoritetaan tenttimällä.
Evaluation criteria:
Arvosana määräytyy tentin pistemäärästä.
Time of teaching:
Period 1
Select all marked parts

Method 2

Description:
Verkkokurssi suoritetaan verkossa Moodle-ympäristössä.
Evaluation criteria:
Arvosana määräytyy tehtävistä saadun pistemäärän perusteella.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching