TIES504 Special Assignment (1–8 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Tietotekniikan erikoistyö käsittää yleensä tarkkaan rajatun ohjelmiston suunnittelun ja toteuttamisen. Erikoistyö tehdään yleensä työhön tai harrastuksiin (avoimen lähdekoodin projektit) liittyvästä todellisesta ohjelmistokehitystoiminnasta, mutta erikoistöiden aiheita on nähtävillä myös Korppi-järjestelmän Opinnäytteet-osiossa. Voit myös ehdottaa omaa aihettasi. Erikoistyön on oltava vaativampi ja laajempi kuin esim. TIEA212 Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi tai TIEA218 Web-sovellukset -kursseilla tehdyt tehtävät ja harjoitustyöt. Erikoistöitä ohjaavat professorit, lehtorit ja yliassistentit, joista jonkun tulee hyväksyä aihe-ehdotus jo ennen työn aloittamista. Erikoistyöhön liittyvän dokumentoinnin vaatimukset ovat seuraavat: Dokumentoinnissa tulee perustella tarve tehdylle ohjelmalle, kuvata konteksti ohjelmalle, eli ohjelman tekninen ja toiminnallinen ympäristö, kuvata ohjelman vaatimukset ja ominaisuudet, analysoida, mikä ohjelman teossa oli vaikeaa ja mikäs suoraviivaista, sekä selvittää, miten hyvin työ onnistui tai mitä olisi kannattanut tehdä toisin. Dokumentoinnin tulee myös sisältää ohjelman suunnitteludokumentaation, esim. arkkitehtuurin ja siinä tehdyt valinnat perustellusti, sekä koodin kuvauksen vähintään luokkatasolla (jos ei ole käytetty oliokieliä, niin riittävä tarkkuus käytetyssä paradigmassa sovitaan ohjaajan kanssa). Ohjaus ja tarkastusvaiheessa on lähdekoodien oltava ohjaajan nähtävissä, mutta suositeltavaa on lisenssien ja mahdollisuuksien rajoissa lisätä dokumentaatioon ohjeistus, miten niitä pääsee kuka tahansa työn lukija tarkastelemaan. Dokumenttien kirjoittamiseen löytyy yleisohje WWW-sivulta http://www.mit.jyu.fi/santanen/info/kirjoittamisesta.html .

Learning outcomes

-

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (1–8 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching