TIES471 Real-time Rendering (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Johdatus reaaliaikaiseen renderöintiin eli hahmontamiseen (MOT-sanakirjan suomennos). Kertausta ja syvennystä esitiedoista: grafiikkaliukuhihna, geometriamuunnokset, materiaalit, teksturointi. Uutta asiaa: Modernin näytönohjaimen arkkitehtuuri, GPU liukuhihna ja varjostimet, varjostinkielellä ohjelmoiminen, kehittyneet varjostintekniikat, valaistus, kuvaperustaiset tekniikat, monikulmiotekniikat, kaarevat pinnat, näkymänhallinta, liukuhihnan optimointi, renderöinti VR-laseissa ja AR-sovelluksissa.

Suoritustavat

Harjoitustyö ja Tentti.

Learning outcomes

Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää nykyisissä peleissä ja sovelluksissa käytettävien renderöintimenetelmien toiminnan myös laitteistoarkkitehtuurin näkökulmasta. Kurssin jälkeen opiskelijalla on valmiudet renderöintimenetelmien soveltamiseen eri sovelluksissa. Opiskelija saa käsityksen aiheeseen liittyvästä tämän hetken tutkimuksesta.

Description of prerequisites

Tietokonegrafiikan perusteet sekä Algoritmit 1 ja 2 täytyy olla. Kaikki matematiikan kanssa tehty aiempi askartelu auttaa ja erityisesti lineaarialgebran kurssi on vahvasti suositeltava käydä ennen tätä.

Study materials

Real-time rendering (3rd edition), Tomas Akenine-Möller, Eric Haines, Nafy Hoffman. Tieteelliset artikkelit alan lehdissä ja konferensseissa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching