TIES436 Wireless Technologies (3–5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Coordinating organisation:
Kokkola University Consortium Chydenius
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Kurssi suoritetaan Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen

Description

Kurssi antaa yleiskuvan nykyisistä langattomista teknologioista. Luentojen aihesisältönä on mm. radiotekniikkaan liittyviä käsitteitä, signaalin eteneminen, modulaatiot, antennit, kanavan varaus, katsaus lyhyen kantaman radioteknologioihin kuten WLAN, Bluetooth, LRWPAN ja RFID/NFC sekä myös pitkän kantaman teknologioihin LPWAN.

Lisäksi matkapuhelinverkkojen kehitys, solukkojärjestelmä, nykyiset ja tulevat järjestelmät.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvä käsitys tarjolla olevista langattomista teknologioista ja niiden soveltuvuudesta erilaisiin käyttötarkoituksiin. Lisäksi opiskelija osaa hahmottaa signaalin kuuluvuuteen vaikuttavia tekijöitä niin ympäristön, antennien kuin moduloinninkin kautta. Opiskelija ymmärtää myös miten erilaiset kanavallepääsymekanismit toimivat ja vaikuttavat radiokanavan tehokkuuteen. 

Description of prerequisites

Hieman tietoa tietokoneverkoista sekä tietoliikenneverkoista (esim. Kurssi ITKP104 Tietoverkot).

Study materials

Andrea Goldsmith - Wireless Communications, Cambridge University Press, 2005.

David Tse and Pramod Viswanath - Fundamentals of Wireless Communication, Cambridge University Press, 2005.

Theodore S. Rappaport - Wireless Communications: Principles and Practice (2nd Edition), 2002.

Luentovideot ja –kalvot sekä oheismateriaalina jaettava muu kirjallinen materiaali.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Online teaching (3–5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching