TIES405 Software Project (10–15 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Sovellusprojektissa opiskelija saa kokemusta työelämän ohjelmistoprojektien suunnittelusta, hallinnasta, läpiviennistä ja raportoinnista, ryhmätyöstä ja tilaajan kanssa toimimisesta sekä projektityössä tarvittavasta kirjallisesta ja suullisesta viestinnästä. Opiskelija saa myös käytännön kokemusta kurssien harjoitustöitä laajempien sovellusten määrittelystä, suunnittelusta, toteuttamisesta ja testaamisesta sekä tarvittavien dokumenttien laatimisesta. Sovellusprojekti edellyttää 250-400 tunnin työmäärää noin neljän kuukauden aikana, joten sille on varattava aikaa vähintään 20-30 tuntia viikossa. Työ tehdään kiinteän aikataulun mukaisesti 3-5 hengen ryhmissä. Sovellusprojekteihin tulee ilmoittautua 7.12. mennessä ilmoittautumalla kurssille ja täyttämällä ilmoittautumislomake. Mahdollisimman varhainen ilmoittautuminen on toivottavaa. Sovellusprojektien ohjeita, dokumentteja ja materiaaleja löytyy sivun http://users.jyu.fi/~santanen/ohjeita.html kautta. Lisätietoa Sovellusprojekteista voi tiedustella Jukka-Pekka Santaselta.

Learning outcomes

Opiskelija määrittää Sovellusprojektin läpiviennin suunnittelun yhteydessä oppimistavoitteensa huomioiden vähintään suunnitellun roolinsa projektiryhmässä, itseään kiinnostavat asiat sekä vahvuuksikseen ja heikkouksikseen katsomansa tiedot ja taidot. Sovellusprojektien ohje http://www.mit.jyu.fi/palvelut/sovellusprojektit/projohje.pdf ja arviointilomake http://www.mit.jyu.fi/palvelut/sovellusprojektit/ohjaajat/projektiarviointi.pdf määrittävät mahdolliset oppimistavoitteet.

Description of prerequisites

Tietotekniikan perusopinnot ja aineopinnoista vähintään puolet sekä kurssi TIEP111 Ohjelmointi 2 tulee olla suoritettuina. Kurssit ITKA201 Algoritmit 1 ja TIEA212 Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi antavat hyvän lähtökohdan projektin menestykselliselle suorittamiselle, joten niitä suositellaan suoritetuiksi

Completion methods

Method 1

Description:
Sovellusprojekti suoritetaan osallistumalla ohjelmistokehitysprojektiin. Tiedekunta tarjoaa kullekin projektiryhmälle projektihuoneen ja mikrotietokoneet projektin ajaksi. Projektin läpivientiä ohjaa vastaava ohjaaja ja ohjelmiston toteutusratkaisuja tekninen ohjaaja.
Evaluation criteria:
Projektiryhmän vastaava ohjaaja määrittää kullekin ryhmän jäsenelle arvosanan projektin tulosten, läpiviennin, ryhmätyön ja vuorovaikutuksen perusteella.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (10–15 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching