TIES3510 Set Theory and Logic in Programming (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Joukko-opin peruskäsitteet ja niiden käyttö tietosisällön ilmaisemiseen. Graafit. Joukko-opilliset käsitteet tietojenkäsittelytieteessä. Formaalin määritelmän ja todellisuuden välinen suhde. Määritelmän seurausten ennakointi.

Learning outcomes

Ymmärrys siitä, mitä täsmällinen ilmaiseminen tarkoittaa, ja milloin se on hyödyksi ja milloin haitaksi. Kyky käyttää joukko-opin ja logiikan merkintöjä spesifikaatioissa ja ohjelmoinnissa esiintyvien asioiden ilmaisemiseen täsmällisesti. Kyky ennakoida spesifikaatioiden seurauksia.

Additional information

Kurssi on täysin uusi, joten sisältö voi jonkin verran poiketa aiotusta.

Study materials

Luentoruudut ja osittain tietokoneistetut harjoitustehtävät.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Pakolliset harjoitustehtävät ja tentti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching