TIEP1810 Introduction to Computation in Applications of Digitalization (3–5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Harjoituksissa tutustutaan matemaattiseen ongelmanratkaisuun tietokoneluokassa Matlab/Octave-ohjelmiston avulla. Tällä kurssilla keskitytään pääasiassa lineaarisen algebran ja geometrian aihepiiriin liittyvien ongelmien ratkaisemiseen tietokoneella tapahtuvana laskentana. Esimerkkisovelluksena on muiden muassa musiikin tutkimuksessa tarvittava signaalinkäsittely.

Suoritustavat

Osallistuminen opetukseen.

Arviointiperusteet

Kurssin aikana suoritettavat tehtävät.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää matriisilaskentaohjelmistoa ja sovellusalakohtaista työkalustoa matemaattisen ongelmanratkaisun apuvälineenä. Hän ymmärtää matematiikan (pääasiassa lineaarialgebran) roolin digitalisaation toteuttamisessa ja tietää, millaista on korkeakoulumatemaattinen oppimateriaali sekä tutkimusten raportointi. Hän on saanut alustavan käsityksen matematiikan ja numeeriikan jatkokurssien luonteesta (esim. numeeriset menetelmät, laskennallinen lineaarialgebra) ja hän tietää jo konkreettisia sovelluskohteita jatkokurssien teoreettisille sisällöille.

Additional information

Kurssista on eniten hyötyä aihepiirin alkuvaiheen opiskelussa, kuten esimerkiksi tukemassa samaan aikaan suoritettavaa lineaarialgebran kurssia tai ensimmäisenä johdantona tietokoneiden käyttöön signaalinkäsittelijän tutkimusvälineenä.

Description of prerequisites

Kurssilla lasketaan, joten kaikki kertaus ja aiemmat opinnot matematiikasta ovat hyödyksi. Selviytymiseen tarvittavat matemaattiset käsitteet käydään läpi kurssilla, mutta niiden oppimiseen on varattava ylimääräistä aikaa lähtötasosta riippuen.

Study materials

Suositeltavaa oheismateriaalia ovat esimerkiksi Cleve Molerin kirjat Experiments with MATLAB ja Numerical Computing with MATLAB.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3–5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching