TIEA313 3D-Production (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kolmiulotteisten (3D) mallien rakentaminen ja animointi valmisohjelmia käyttäen. Animaatiotuotannon perusteet, geometriset mallit, tekstuurit ja materiaalit, valaistusmallit, avainkuvatekniikka, kinematiikka, erikoisefektit ja äänen synkronointi. Mallien käyttäminen ja taiteellisten vapauksien tekniset rajoitteet erilaisissa kohteissa kuten peleissä, elokuvissa tai lisätyn todellisuuden sovelluksissa (AR) ja eri hintaluokkien tai teknologiasukupolvien päätelaitteissa.

Learning outcomes

Kurssin lopussa opiskelijan odotetaan osaavan:

1) selittää ja arvioida 3D-tuotannon perusperiaatteita ja työprosesseja

2) löytää itsenäisesti uusia 3D-tuotannossa käytettäviä tekniikoita sekä soveltaa opittua terminologiaa

3) suunnitella, toteuttaa ja ottaa käyttöön yksinkertainen animoitu ja teksturoitu 3D-objekti käyttäen Blender 3D-mallinnusohjelmaa ja teksturointityökaluja

Kurssin tavoitteet ovat toteutusteknisiä. Estetiikan osalta osaaminen on hankittava muilta kursseilta tai omatoimisen harrastuneisuuden kautta.

Kurssin tavoitteet ovat valmisohjelmiston käyttämisessä ilman konepellin aukaisemista. 3D-tuotannossa käytettävien ohjelmistojen sisäisen teorian ja algoritmiikan sekä sovelluskehityksen osalta osaaminen on hankittava muilta kursseilta (mm. TIEA311).

Additional information

Kurssi järjestetään ajoittain, jos ja kun opetusresurssit mahdollistavat sen.

Description of prerequisites

Tietokoneen peruskäytön hallinta on välttämätön esitieto. Hyödyksi on kaikki aiempi kokemus ammattilaistyökalujen tehokäytöstä - esimerkiksi DAWit, CADit tai IDEt pikanäppäimineen. Kurssilla voi oppia asian myös ensimmäistä kertaa, jolloin on varauduttava käyttämään ylimääräistä aikaa tehokäytön periaatteiden opetteluun.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Vaadittu määrä pääteohjausten aikana suoritettuja harjoitustehtäviä ja hyväksytty demotyö.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching