TGEY1000 How to live to a centenarian? (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

• Aktiivinen vanheneminen

• Toimintakyky ja terveys

• Vanhenemisen erilaisuus ja yksilöllisyys

Learning outcomes

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija

• osaa kuvata, mitä gerontologia tarkoittaa

• osaa kuvata toimintakyky-käsitteen eri osa-alueet

• hahmottaa ihmisen vanhenemisen monimuotoisuuden

Study materials

• Kurssilla käytetään oppimisympäristössä annettuja verkkomateriaaleja sekä ajankohtaisia gerontologian tieteenalan julkaisuja

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Verkkokurssi 100 %
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching