TGEA1002 Psychological Functioning in Old Adulthood (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Open university

Description

● Psyykkinen toimintakyky, hyvinvointi ja mielenterveys; riskit ja suojaavat tekijät vanhuudessa
● Psyykkinen kehitys elämänkulussa.
● Ikääntyminen ja kognitio
● Psyykkinen toimintakyky ja ikääntyminen; erityiskysymyksiä*

* Opintojaksoon voi lisäksi sisältyä vuosittain vaihtuvia teemoja, jotka määrittyvät käytettävissä olevan asiantuntijuuden mukaan. Esimerkkejä teemoista: Yksinäisyys psykologisena ilmiönä, ajoterveys psyykkisenä kysymyksenä, mielenterveystaidot ja niitä edistäviä interventioita, ikääntyminen ja päihteiden ongelmakäyttö, omaishoitajuus.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
● tietää ja tunnistaa ikääntymisen kannalta keskeiset psyykkistä toimintakykyä ja mielenterveyttä tukevat ja uhkaavat tekijät
● tunnistaa ja osaa kuvata myöhäisaikuisuudelle tyypillisen psyykkisen kehityksen piirteet ja ymmärtää vanhuuden merkityksen osana elämänkulkua
● ymmärtää kognitiivisten toimintojen muutokset normaalissa ja eteneviin sairauksiin liittyvissä tiloissa ja niitä koskevassa tutkimuksessa käytettyjä menetelmiä

Additional information

Verkko-opiskelu, verkkotehtävät 100%. Arvosanakohtaiset kriteerit esitetään Moodlessa.

Study materials

Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa Luentotallenteet verkossa

Literature

  • Erber, J.T. (2009 tai 2013). Aging and older adulthood. Malden, MA: Wiley-Blackwell. (Vuoden 2013 painos on luettavissa e-kirjana Jyväskylän yliopiston verkossa). 402 s.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Verkko-opiskelu
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching