TGEA1001 Life course and ageing (2 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Open University, Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Open university

Description

● Väestön vanheneminen tulevaisuuden Suomessa
● Vanhenevat yhteiskunnat
● Vanhenevan väestön terveyden ja toimintakyvyn kehitys elämänkulun myötä
● Sukupolvierot ja vanheneminen

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan
● osaa arvioida väestön vanhenemisen merkitystä yhteiskunnan eri sektoreille sekä Suomessa että globaalisti
● tunnistaa väestön vanhenemiseen liittyvät haasteet ja mahdollisuudet
● osaa arvioida omaa vanhenemista ja siihen vaikuttavia tekijöitä

Additional information

Suoritukseen vaaditaan

● Verkko-opiskelu, verkkotehtävät  100%
● Hyväksytty henkilökohtainen opintosuunnitelma

Arvosanakohtaiset kriteerit esitetään Moodlessa.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Oppimistehtävä
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching