TERS1005 Evidence-Based Planning and Evaluation in Health Promotion (7 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Terveyden edistämisen näyttöön perustuva suunnittelu
Terveyden edistämisen arviointi
Terveyden edistämisen vaikuttavat keinot ja menetelmät
Suunnittelutyön vaiheet ja koordinointi

Suoritustavat

Luennot 8 tuntia
Seminaarit 16 tuntia
Ryhmätyöskentely
Kirjallinen tehtävä

Arviointiperusteet

Kirjallinen tehtävä (100 %)

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • soveltaa kohderyhmä- ja toimintaympäristölähtöisen terveyden edistämisen suunnittelun sekä prosessi- ja tulosarvioinnin periaatteita terveyden edistämisen suunnitelman tekemisessä.
  • soveltaa teoreettista tietoa, näyttöön perustuvaa tutkimustietoa sekä käytännön kokemustietoa terveyden edistämisen toiminnan suunnittelussa
  • koota terveyden edistämisohjelman eri osa-alueet loogisesti eteneväksi kokonaisuudeksi
  • jäsentää suunnitteluprosessin työvaiheita sekä koordinoida suunnitteluryhmän työskentelyä

Description of prerequisites

TTIA1002 Terveyskäyttäytymisen muutosinterventioiden suunnittelu (tai aikaisempi KTEA010 Suunnittelu ja arviointi terveystieteissä)
TERS1004 Terveyskasvatuksen ja terveyden edistämisen lähestymistavat, teoriat ja sovellusmallit

Study materials

Bartholomew Eldredge, L.K., Markham, C.M.,Ruiter, R.A.C., Fernández, M.E., Kok. G. & Parcel, G.S. 2016. Planning Health Promotion Programs: An Intervention Mapping Approach. 4. korjattu painos (myös aikaisemmat painokset v:lta 2011 tai 2006 käyvät). John Wiley & Sons. (704 s.) ISBN-13: 978-1119035497, ISBN-10: 111903549X

Glanz, K., Rimer, B.K. & Viswanath, K. 2015. Health behavior: Theory, research and practice. 5. painos (myös aikaisemmat painokset v:lta 2008, 2002 tai 1997 käyvät). San Francisco, CA: Jossey-Bass. (512 s.)

Lisäksi muuta soveltuvaa tutkimuskirjallisuutta

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (7 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching