TAIA243 Children's Culture (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Coordinating organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Lastenkulttuuri tutkimuskohteena ja toimintakäytäntöinä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
 • tuntee lastenkulttuurintutkimuksen keskeiset teemat, kysymykset ja käsitteet kansallisesti ja kansainvälisesti
 • osaa toteuttaa taiteen- ja kulttuurintutkimusta lapsuudentutkimuksen periaattein ja
 • osaa tarkastella lapsuutta kulttuurisesti moninaisena, muuttuvana ja tuotettuna ilmiönä
 • tunnistaa lapsuuteen kytkeytyvien ammattilaisorganisaatioiden toiminnan kysymyksiä lapsinäkökulmasta ja suhteessa lasten kulttuuriseen toimijuuteen
 • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsille suunnattua taidetoimintaa ja kulttuuripalveluja lapsilähtöisesti
 • tuntee lasten kulttuuriseen toimijuuteen ja kulttuurisiin oikeuksiin liittyvät eettiset kysymykset.

Literature

 • Kehily, Mary Jane; Bragg, Sara (toim.): Children and young people's cultural worlds. Bristol : Policy Press 2013.
 • Alanen, Leena; Karila, Kirsti (toim.): Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta. Tampere: Vastapaino 2009.
 • Strandell, Harriet; Haikkola, Lotta; Kullman, Kim (toim.): Lapsuuden muuttuvat tilat. Tampere: Vastapaino 2012.
 • Mustola, Marleena (toim.): Lastenkirja. Nyt. SKS 2014.
 • Saarikoski, Helena (toim.): Leikkikentiltä: lastenperinteen tutkimuksia 2000-luvulta. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) 2005.
 • Ojanen, Karoliina; Mulari, Heta; Aaltonen, Sanna (toim.): Entäs tytöt: johdatus tyttötutkimukseen. Tampere : Vastapaino 2011.
 • Myllyniemi, Sami: Taidekohtia. [Helsinki]: Opetusministeriö : Nuorisotutkimusverkosto : Nuorisoasiain neuvottelukunta 2009.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti
Time of teaching:
Period 2
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts

Method 3

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Verkko-opetus ja siihen liittyvät tehtävät.

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

E-tentti.

Tenttiin luetaan

 • Kehily, Mary Jane; Bragg, Sara (toim.): Children and young people's cultural worlds. Bristol : Policy Press 2013.

ja kaksi seuraavista:

 • Alanen, Leena; Karila, Kirsti (toim.): Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta. Tampere: Vastapaino 2009.
 • Strandell, Harriet; Haikkola, Lotta; Kullman, Kim (toim.): Lapsuuden muuttuvat tilat. Tampere: Vastapaino 2012.
 • Mustola, Marleena (toim.). Lastenkirja. Nyt. SKS 2014.
 • Saarikoski, Helena (toim.): Leikkikentiltä: lastenperinteen tutkimuksia 2000-luvulta. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) 2005.
 • Ojanen, Karoliina; Mulari, Heta; Aaltonen, Sanna (toim.): Entäs tytöt: johdatus tyttötutkimukseen. Tampere : Vastapaino 2011.
 • Myllyniemi, Sami: Taidekohtia. [Helsinki]: Opetusministeriö : Nuorisotutkimusverkosto : Nuorisoasiain neuvottelukunta 2009.

Teaching