TAIA210 Culture Studies (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Coordinating organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kulttuurintutkimuksen historia, nykysuuntaukset ja kysymyksenasettelut. Painotus on nykykulttuurin tutkimuksessa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä ja kuvata kulttuurintutkimuksen historiallista taustaa, nykysuuntauksia ja teorioita. Hän tuntee kulttuurintutkimuksen yleisiä kysymyksenasetteluja, menetelmällisiä lähtökohtia ja käytännön tutkimusta. Opiskelijalle muodostuu käsitys erityisesti nykykulttuurissa vaikuttavien ilmiöiden moninaisuudesta sekä kulttuurin suhteesta muihin yhteiskunnan osa-alueisiin.

Study materials

Kirjatentissä valitaan yksi teos jokaisesta kohdasta: a) Yleisesityksiä b) Lähestymistapoja, menetelmiä, erityiskysymyksiä ja c) Tutkimuksia.

a) Yleisesityksiä
 • Lehtonen, Mikko: Maa-ilma. Materialistisen kulttuuriteorian lähtökohtia. Tampere : Vastapaino 2014
 • Hall, Stuart: Mitä on tekeillä? Esseitä vallasta, uusliberalismista ja monikulttuurisuudesta. Tampere: Vastapaino 2019.
 • Longhurst, Brian; Smith, Greg; Bagnall, Gaynor; Crawford, Garry; Ogborn, Miles: Introducing cultural studies. Abingdon, Oxon; New York, NY : Routledge 2017. Third edition
b) Lähestymistapoja, menetelmiä, erityiskysymyksiä
 • Kellner, Douglas: Mediakulttuuri. Tampere : Vastapaino 1998.
 • Lehtonen, Mikko (toim.): Liikkuva maailma : liike, raja, tieto. Vastapaino 2017.
 • Lehtonen, Mikko: Merkitysten maailma : kulttuurisen tekstintutkimuksen lähtökohtia. Tampere : Vastapaino 1996.
 • Pickering, Michael (toim.): Research Methods for Cultural Studies. Edinburgh : Edinburgh University Press cop. 2008, Reprinted 2011.
c) Tutkimuksia
 • Dyer, Richard: Älä katso! Seksuaalisuus ja rotu viihteen kuvastossa. Tampere : Vastapaino 2002.
 • Jokinen, Arto: Isänmaan miehet: maskuliinisuus, kansakunta ja väkivalta suomalaisessa sotakirjallisuudessa. Tampere : Vastapaino 2019.
 • Jäntti, Saara; Heimonen, Kirsi; Kuuva, Sari & Mäkilä, Annastiina (toim.): Hulluus ja kulttuurinen mielenterveystutkimus. [Jyväskylä] : Jyväskylän yliopisto 2019.
 • Karkulehto, Sanna: Seksin mediamarkkinat. [Helsinki] : Gaudeamus 2011.
 • Paasonen, Susanna; Koivunen, Anu; Pajala, Mari (toim.): Populaarin lumo. Mediat ja arki. [Turku]: Turun yliopisto, mediatutkimus 2000.
 • Kuortti, Joel; Lehtonen, Mikko & Löytty, Olli (toim.): Kolonialismin jäljet. Keskustat, periferiat ja Suomi. Helsinki : Gaudeamus 2007
 • Mäyrä, Frans: An introduction to game studies. Games in culture. Los Angeles : SAGE 2008.
 • Skeggs, Beverley: Elävä luokka. Tampere : Vastapaino 2014.
 • tai jokin muu opintojakson vastuuhenkilön kanssa sovittava kulttuurintutkimuksellinen tutkimusmonografia tai -antologia.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts

Method 3

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

henkilökohtainen e-tentti, ota yhteyttä vastuuopettajaan sopiaksesi tentistä

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching