TAIA121 Perspectives and Methods of Art Research (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla käydään kattavasti läpi taiteentutkimuksen alan yleisimmin käytetyt keskeiset teoriat, tutkimusmenetelmät ja lähestymistavat ja niiden aatehistorialliset taustat. Teorioita ja menetelmiä käsitellään myös soveltaen suhteessa käytännön tutkimukseen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • tuntee taiteentutkimuksen alalla yleisesti käytetyt menetelmät, teoriat ja lähestymistavat
  • tuntee alan keskeisten teorioiden ja menetelmien historialliset taustat ja soveltuvuusalueet
  • osaa arvioida kriittisesti taiteentutkimuksen teorioita ja menetelmiä
  • osaa soveltaa alan teorioita ja menetelmiä perustellusti ja valikoiden omassa työssään.

Study materials

Eisner, Elliot W.; Day, Michael D.: Handbook of Research and Policy in Art Education. London ; New York: Routledge 2004.

Waenerberg, Annika; Kähkönen, Satu: Taidetta tutkimaan: Menetelmiä ja näkökulmia. Jyväskylä: Kampus Kustannus 2012.

Hatt, Michael; Klonk, Charlotte: Art history: A critical introduction to its methods. Manchester : New York: Manchester University Press 2006.

Valitse Eisner & Dayn teoksesta yksi osio ja lue sen artikkelit tarkasti. Lue muiden osioiden artikkelit kursorisesti.

Lue Waernerberg & Kähkönen ja Hatt & Klonk kokonaan.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 3, Period 4
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study materials:

Eisner, Elliot W.; Day, Michael D.: Handbook of Research and Policy in Art Education. London ; New York: Routledge 2004.

Waenerberg, Annika; Kähkönen, Satu: Taidetta tutkimaan: Menetelmiä ja näkökulmia. Jyväskylä: Kampus Kustannus 2012.

Hatt, Michael; Klonk, Charlotte: Art history: A critical introduction to its methods. Manchester : New York: Manchester University Press 2006.

Valitse Eisner & Dayn teoksesta yksi osio ja lue sen artikkelit tarkasti. Lue muiden osioiden artikkelit kursorisesti.

Lue Waernerberg & Kähkönen ja Hatt & Klonk kokonaan.

Teaching